Vi stiller ut fotograf Morten Krogvolds bilder fra hans reise med Plan Norge til Nepal, der han møtte barn som lever med en funksjonsnedsettelse. De representerer en gruppe barn og unge som oftere enn andre fratas sin rett til utdanning, og som oftere utsettes for mobbing og vold. Det er barn og unge som møter store utfordringer i hverdagen, men som har akkurat de samme drømmene for fremtiden som andre barn. Mer enn 100 millioner barn lever med en eller annen form for funksjonsnedsettelse.Arr. Morten Krogvold, Plan Norge, i samarbeid med Arendal bibliotek.