Fra og med mandag 25. november og ut året blir Arendal bibliotek så godt som helt stengt, da det må legges nytt gulvbelegg i andre etasje.
– Etter 21 års drift og rundt 5 millioner besøkende har slitasjen blitt såpass stor at dette dessverre ikke er noe vi kan velge bort, og vi beklager ulempene dette medfører for våre brukere, presiserer biblioteksjef Ola Eiksund.

Omhandler alle
I snitt har biblioteket rundt 800 besøkende daglig, og det er per i dag rundt 2000 personer som benytter seg av bibliotekets «Meråpent-tilbud» hvor man kan være på biblioteket utenom ordinær åpningstid. Også dette tilbudet blir berørt av stengingen.

– Det oppleves særlig uheldig å måtte informere alle studenter, som bruker biblioteket flittig og som nå går inn i en eksamensperiode om at de ikke kan bruke oss som studiested, men det finnes rett og slett ingen annen løsning. Det stilles strenge krav til sikkerhet, og arbeidet som skal utføres vil medføre mye støy og støv. Det blir derfor  ikke mulig å oppholde seg i bibliotekrommet under renoveringen.

Forlenget lånetid
For alle som jobber på biblioteket er det et stekt ønske å gjøre denne perioden så smertefri som mulig for brukerne- for eksempel har fra nå alle lån automatisk innleveringsdato  6. januar.

Videre gis det et begrenset åpningstilbud torsdagene 5. desember, 12. desember og 19. desember, fra klokken: 10.00-18.00. Her vil man da få komme inn i første etasje, hvor personalet vil sette frem bøker de antar vil kunne være aktuelle for brukerne å låne med seg, samt at deler av personalet vil være tilstede i denne åpningstiden.

Ellers minner vi om at vi heldigvis også har flotte bibliotek i Froland, Tvedestrand, på Fevik og i Grimstad. Ønsker man å bestille bøker på nett må man oppgi ett av disse andre bibliotekene for avhenting av materiell. Det gjøres for øvrig oppmerksom på at bøker vi har lånt inn på vegne av lånere fra andre bibliotek, må leveres tilbake til oss på Arendal bibliotek. Man vil under hele stengeperioden komme inn i “mellomgangen”, der man kan levere i luka, mellom klokken: 07.00 og 22.00.

Vi beklager alle ulemper dette medfører for våre brukere.