Mens Karine Elisa Dehli var opptatt av å følge med på lekseplaner og neste fotballkamp, blir hun i 2015 kastet inn i en brutal kamp på liv og død som skal ta hele 2,5 år. Kreftbehandlingen er omfattende og massiv, og bivirkningene handler så visst ikke bare om kvalme og hårtap.
Hun skildrer kampen mot kreften, klokka og døden nådeløst, men det er også en rørende historie fordi hun evner å formidle de ørsmå tingene det handler om når alt kommer til alt. Ikke minst; det sterke båndet mellom mor og barn og hvordan de også møter godhet og ubrytelige bånd knyttes.

Boken er også en omfavnelse av de uforløste kreftene som bor i oss alle når en livskrise inntreffer. Selv ble hun lidenskapelig opptatt av fotografering og brukte det som en lynavleder underveis. I tillegg til å skrive dagbok som nå er bearbeidet og blitt til romanen “Ikke denne natten”.
Dette er også et rått innblikk i foreldres hverdag når sykdom rammer det man har aller mest kjær, og gir rom og aksept for alle de følelser som kan oppstå. I bunn og grunn er den også en hyllest til foreldre som setter seg selv til side over lang tid.

Tom Erik Smedal, som står bak bokens omslag og fotografi, vil være til stede og fortelle hvordan forfatter og fotograf arbeidet sammen for å få frem budskapet i boken. Symbolene skulle representere alvoret i historien og samtidig formidle håp. Viktig for begge var det å forankre dette lokalt.

VELKOMMEN til et sterkt foredrag og boksignering!

Arrangement på Facebook

Bokforside "Ikke denne natten" / Karine Dehli