Torsdag 27. februar kl. 19.00
Forfattermøte: Trude Teige og Gaute Heivoll
Det er i år 75 år siden 2. verdenskrig tok slutt. Med utgangspunkt i to skjønnlitterære titler ønsker vi å snakke om følelser som skam, forsoning og tilgivelse. Er det i 2020 mulig å se mer nyansert på dem som havnet på den gale siden enn det vi klarte å gjøre i årene rett etter krigen? Og hva med etterkommerne?  Er det å være barn av en “tyskertøs” eller etterkommer av et NS-medlem fortsatt belastende? Er dette spørsmål som fremdeles er omgitt av tabu og skam i det norske samfunnet?

 «Mormor danset i regnet» (2015) av Trude Teige handler om tre generasjoner kvinner. Juni har arvet huset til besteforeldrene og drar tilbake til øya der hun vokste opp. Mens hun rydder i huset, kommer hun over et bilde av mormoren sammen med en tysk soldat og et brev hun skrev i 1946. Brevet har tysk poststempel. Det er helt ukjent for Juni at mormoren var i Tyskland like etter krigen, og hun bestemmer seg for å nøste opp hennes historie.

I «Sang for sekstiåtte forrædere» (2018) av Gaute Heivoll møter vi Andreas, en ung gutt som er bygdas store musikalske begavelse. Blant bygdas innbyggere finnes det 68 NS-medlemmer hvis navn står sirlig nedtegnet i en protokoll hos bygdas kjøpmann. Blant de navngitte er også Andreas’ far. Lokalsamfunnet opplever dyp splittelse, naboer står mot hverandre og venner blir bitre fiender.

Samtaleleder: Steinar Nielsen.
Arrangementet er støttet av Fritt Ord.
Inngangspartiet – Fri entré