Vi er så glade for å kunne holde åpent, men for at vi skal kunne gjøre det trenger vi hjelp av dere.
Personer med symptomer på smitte: slik som feber, hodepine og luftveisinfeksjoner har ikke adgang til biblioteket.
Husk å overholde avstandskravet på 1 meter, samt ivareta god håndhygiene.

Ved bruk av utlånsautomatene henstilles publikum til å vaske av skjerm, tastatur og plate før bruk, med fuktet papir.

Meråpent-tilbudet er dessverre ikke tilgjengelig, men medier kan leveres i luken, i mellomgangen, fra kl. 07.00-22.00 alle dager.

Det gis dessverre ingen bruk av datamaskiner/tilbud om utskrift, og vi har ingen aviser eller tidsskrifter tilgjengelig for lesing i biblioteket, men tidsskrifter kan lånes med hjem.
Vi har dessverre ingen leker for barna i Eventyrhula, filmkrok og spillrom er stengt, og tegnesaker og brettspill er tatt bort.

Takeaway-tilbud fortsetter for personer i risikogruppene og personer som er redde for å bruke det ordinære tilbudet. Ta i tilfelle kontakt med personalet.

Brukere av lesesal, studieceller og langbord må rengjøre før og etter bruk; og huske på 1. meters regelen.

Vi håper dere alle vil bidra til å hjelpe at reglene overholdes, samt for forståelse for smitteverntiltakene vi har blitt pålagt fra myndighetene og fra kommuneoverlegen.

Åpningstidene til over sommeren er: mandag-fredag, kl. 10.00-15.00,  lørdag kl. 11.00-14.00.