Vi er så glade for å kunne åpne bibliotekrommet igjen, men for at vi skal kunne gjøre det trenger vi hjelp av dere.
Personer med symptomer på smitte: slik som feber, hodepine og luftveisinfeksjoner har ikke adgang til biblioteket.
Husk å overholde avstandskravet på 1 meter, samt ivareta god håndhygiene.

Åpningstidene fra 18. mai er; mandag-fredag, kl. 10.00-15.00,  lørdag kl. 11.00-14.00.
Meråpent-tilbudet er dessverre ikke tilgjengelig, men medier kan leveres i luken, i mellomgangen, fra kl. 07.00-22.00 alle dager.

Det gis dessverre ingen bruk av datamaskiner/tilbud om utskrift, og vi har ingen aviser eller tidsskrifter tilgjengelig for lesing i biblioteket, men tidsskrifter kan lånes med hjem.
Av hensyn til avstandskravet, er det bare plass til en person om gangen for å foreta utlån/innlevering på automatene.
Vi har ingen leker for barna i Eventyrhula, filmkrok og spillrom er stengt, og tegnesaker og brettspill er tatt bort.

Arrangementer og faste tilbud som samler flere i grupper blir ikke

gjenopptatt før tidligst til høsten. Dette gjelder klassebesøk, eventyrstund, språktreff, lesesirkler og planlagte arrangement.

Takeaway-tilbud fortsetter for personer i risikogruppene og personer som er redde for å bruke det ordinære tilbudet. Ta i tilfelle kontakt med personalet.

Brukere av lesesal, studieceller og langbord må rengjøre før og etter bruk; og huske på 1. meters regelen.

Vi håper dere alle vil bidra til å hjelpe at reglene overholdes, samt for forståelse for smitteverntiltakene vi har blitt pålagt fra myndighetene og fra kommuneoverlegen; for dette MÅ vi overholde for å kunne åpne opp.
Velkommen tilbake. Håper dere synes det blir fint; smittevernsregler til tross.

Hilsen alle oss på Arendal bibliotek.