Biblioteket har lenge hatt begrenset tjenester grunnet smittevernstiltak. Nå kan vi endelig åpne for utskrift, kopiering og skanning igjen, med gode rutiner for renhold og god avstand.

Tjenesten er 100 % selvbetjent. Dette er en nødvendighet for at vi skal klare å holde smittevernstiltakene. Trenger du hjelp med å skrive ut, må vi henvise til andre lokale tilbud.

Malcare WordPress Security