Mandag 15. mars gikk biblioteket tilbake til normale åpningstider, og tjenesten «meråpent» ble tilgjengelig som normalt, men det ble innført forsterkede smittevernstiltak. Bruk av pc og utskrifter, samt alle arrangement vil derfor ikke komme i gang når det blir lettelser i de lokale smitteverntiltakene.

Malcare WordPress Security