Vi søker to ungdommer mellom 15 og 19 år som har lyst til å formidle innhold på
TikTok på vegne av Arendal bibliotek.

Arbeidsoppgavene består i å lage videoer som kan
inspirere andre ungdommer til å lese- og til å bruke det flotte biblioteket vårt. Du vil få konkrete tips til innhold av oss, men det forventes også at du kommer med egne ideer til hva som kan formidles- og hvordan.

Du må være vant med å bruke TikTok, være uredd og tørre å vise deg frem i sosiale medier. Du må også være kreativ og selvstendig og kunne starte i løpet av september.

Arbeidsmengde: ca. 2-4 timer per uke. Varighet: ut året.

Vi tilbyr timelønn etter avtale, knyttet opp mot et gitt antall produksjoner.

Skriv en kort søknad med litt informasjon om deg selv. Vi ønsker også to TikTok videoer. En der du presenterer din favorittbok, og en der du viser frem noe fra Arendal bibliotek. 

Søknad og videoer sendes til inger.elise.nipedal@arendal.kommune.no.
Merk at søkere under 18 år må ha skriftlig godkjenning av foreldre.

Søknadsfrist 15. september

Har du spørsmål om stillingen ring 370 13910, eller kom innom, og spør etter
Tove Jeanette Kittelsen eller Inger Elise Nipedal.

Malcare WordPress Security