Vi leser en novelle og et dikt, og leseleder Kirsti Husby drar i gang
samtale og refleksjon rundt tekstene. Du kan også bare lytte om du ønsker.
Det serveres kaffe/te. 

Begrenset antall plasser. Påmelding til: kirsti.husby@arendal.kommune.no

Malcare WordPress Security