Etter å ha vært utsatt for en trafikkulykke fikk Åshild Skogrand Lindtveit en skade som førte til mange problemer i hverdagen.
To år etter ulykken kom hun til Bjørg Øygarden, som blant annet er nevropsykolog på sykehuset i Arendal, for undersøkelser og oppfølging. Så en dag fant de ut at de ville skrive bok sammen.
Dette er fortellingen om Åshilds vei videre, etter at livet hennes tok en bråsving. Om frustrasjon, sinne og tårer, om hvordan det er å bli avhengig av hjelp og å måtte gi avkall på mye av det hun var glad i og vant til, og nesten miste troen på at hun fremdeles var seg selv. Boken omhandler også arbeidet med forsoning og å finne mening i tilværelsen igjen. Men mest av alt er dette en positiv og veldig reflektert historie av et sterkt og klokt menneske.

Bjørg Øygarden bidrar med faglige kapitler innimellom, som sier noe om det å få en skade som forandrer en, og hun kommenterer Åshild og hennes situasjon, sett fra behandlersiden av bordet. Bjørg Øygarden har utgitt flere romaner for barn og voksne, men har aldri vært med på et tilsvarende prosjekt. Det er Åshild som er hovedforfatter av denne boka. Velkommen til et nært forfattermøte.

Av hensyn til smittevern og begrenset antall plasser vil det bli delt ut gratisbilletter på biblioteket fra onsdag 16. september.

Boksalg.
Auditoriet – Fri entré