Hør hvordan Arendal kommune jobber for å få til et nytt og unikt samarbeid med sine innbyggerne?
Den samskapende kommune- på vei mot kommune 3.0 er en ny rolle både for kommunen og innbyggerne.

Ja, hva er kommune 3.0? – og hvilke muligheter vil dette by på for oss som bor her?

Foredragsholdere: Kommunalsjef Geir Skjæveland, Eugene Guribye fra Agderforskning og Lisbeth Iversen, Leder av Med Hjerte for Arendal.