Velkommen til Lokalhistorisk dag lørdag 25. mai!

Årets tema er  «Sjøfart». Omlandet som la grunnlaget for Arendal bys oppkomst og storhetstid og arrangører er historielagene i Arendal i samarbeid med Arendal bibliotek.

Kl.11.00: Biblioteket åpner. Velkommen v/ Ingebjørg Ytterdal (Flosta historielag).

Kl.12.00: Sjømannsforeningen synger shanty-sanger i trappen.

Kl.12.30: Foredrag om Skipsfart v/Håkon Haugland på scenen i andre etasje, etterfulgt av filmer om blant annet, oppgangsag, tømmerfløting og gamle sjøulker ombord på fullriggeren Sørlandet.

Kl.14.00: Avslutning på biblioteket

Hele dagen (kl 11.00-14.00):
Stands av historielagene ute/inne.
Salg av lokalhistorielagenes årbøker.
Salg av boken «Arendal by- og regionhistorie bind 1».
Stand med maritimt utstyr.
Smie og smed.
Endre Mørk viser blokkmakervirksomhet, taljer, seil/maljer, tauverk.
Utstilling av div. rekvisitter i inngangspartiet, øks, pøs, flagg, taljer, skoleskip, tauverk.
1.Eydehavn speidergruppe lager aktiviteter for barn. Ute: spikking, grille pinnebrød på bålpanne, pionering, lage knuter, diverse leker.

Kl. 14.30Omvisning på Tangen og Bomsholmen:
To parallelle omvisninger. Velg om du vil møte opp på Tangen (EB) eller på Bomsholmen. Omvisningene starter kl.14.30 og 15.30.