Navnet vårt er sterkt knyttet til vår identitet. For å forstå hvorfor nordmenn har de etternavn de har, må man gå tilbake i historien. I boka «Etternavna våre: fra Astrup til Åstorp» (2018) forteller Arne Torp på en underholdende måte om sen-navn, gårds- og stedsnavn, innvandrernavn fra dansketiden og nye innvandrernavn. I tillegg tar han for seg kjente personers navn, og forklarer bakgrunnen for disse.

Arne Torp er professor emeritus i nordisk språkvitenskap ved UiO

Arr.: Folkeakademiet Arendal, Austegdelaget og Arendal bibliotek.
Auditoriet – Entré kr. 100,-