Kl.11.30: Kåseri om Kolbjørns historie ved Ulrik S. Kirkedam.
Kl.12.30: Kåseri om fremtidens Kolbjørn ved Fredrik Major.
Kl.13.30: Opplesning og fortelling av gode Kolbjørn-historier.