Tema: Samspill mellom dyr og menneske: antrozoologi og dyreassisterte intervensjoner
Foredragsholdere: Anne Brita Thorød og Elsebeth Krøger

Antrozoologi er et moderne tverrvitenskapelig fagfelt som retter søkelyset mot samspill og samhandling mellom dyr og mennesker. Antrozoologi overlapper en rekke andre fagfelt, blant annet etologi, medisin, psykologi, veterinærmedisin og zoologi. Forskning om dyrs mulige helsebringende effekter og det som omtales som dyreassisterte intervensjoner er et voksende felt internasjonalt. Dyreassisterte intervensjoner blir i økende grad anvendt også her i landet, både innenfor utdanningsetaten, helse og omsorg og andre velferdsområder. Offentlige velferdsordninger inngår også samarbeid med såkalte «Inn på tunet» gårder, som gir tilbud om arbeid og samvær med dyr til forskjellige målgrupper.

Anne Brita Thorød er dosent ved UiA, Fakultet for helse- og idrettsfag. Hun er tilknyttet master / videreutdanning i psykisk helsearbeid og psykososialt arbeid med barn og unge.

Elsebeth Krøger er førstelektor/emerita ved UiA fakultetet for helse- og idrettsfag og er tilknyttet Institutt for helse- og sykepleievitenskap.

 

www.uia.no/loerdagsuniversitetet

Arr.: Universitetet i Agder i samarbeid med Arendal bibliotek
Auditoriet – Fri entré