Tema: Kan sola redde oss fra energikrisen?

Foredragsholder: Professor Anne Gerd Imenes, Institutt for ingeniørvitenskap, UiA

Sola gir oss mer enn nok energi for vårt behov i all framtid. Hvordan klarer vi å utnytte denne energien? Er det realistisk å tenke seg en framtid med bare direkte og ren solenergi?

Foredraget vil forsøke å belyse disse dagsaktuelle spørsmålene og fortelle litt om hva det forskes på innen feltet solcelleteknologi ved Universitetet i Agder.

https://www.uia.no/om-uia/loerdagsuniversitetet

Arr.: Universitetet i Agder i samarbeid med Arendal bibliotek
Auditoriet – Fri entré