NLB – Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek

NLB er et bibliotek som produserer og låner ut lydbøker og punktskriftbøker til blinde, svaksynte og andre som har vansker med å lese trykt tekst. Mange av NLBs lånere har dysleksi eller andre lese- og skrivevansker.

Biblioteket er for lånere fra hele landet.

Det er gratis å låne bøker fra NLB.

http://www.nlb.no/

Malcare WordPress Security