Språktreff for kvinner

Arrangementer og faste tilbud som samler flere i grupper blir ikke gjenopptatt før tidligst til høsten. Dette også språktreff for kvinner.

Hver torsdag kl. 14.00-15.00 er det lesetreff for flerspråklige kvinner kaféen på Arendal bibliotek.

Det vil også bli rom for samtaler og hyggelig samvær.

Treffene blir ledet av kvinnelige leseombud og tilbudet er for kvinner som har lyst til å lese, lytte og snakke norsk sammen med andre kvinner.

Det koster ingenting å delta.

Dette er et samarbeid mellom Arendal bibliotek og frivillige leseombud.

Vi har ikke treff i skolens ferier.

Velkommen!