6. april 2024 kl. 13:00-14:30

Stadig flere medborgere som ikke har norsk som morsmål deltar i utdanning og arbeid i Norge. Hva betyr flerspråklighet for individ og samfunn i praksis? I foredraget diskuterer Pájaro hvordan mennesker lærer språk, hva det innebærer å være flerspråklig og hvilke muligheter det byr på.

Foredragsholder: Verónica Pájaro er førsteamanuensis i nordisk språkvitenskap ved UiA. Hun har doktorgrad fra MultiLing senter for flerspråklighet ved Universitetet i Oslo, hvor hun forsket på flerspråklighet og profesjonelle identiteter i jobbintervjuer. I 2021 utga hun boka «Andrespråkslæring hos voksne. Vitenskapelige innsikter og didaktiske refleksjoner» sammen med Marte Monsen (HINN).

Arr.: Universitetet i Agder i samarbeid med Arendal bibliotek

Gratis, ingen påmelding.
Auditoriet

Portrettfoto av Verónica Pájaro. Foto: UiA
Hopp rett ned til innholdet
Malcare WordPress Security