Utlånsreglement

Dine rettigheter:

Benytte bibliotekets samlinger gratis
Reservering av bøker/materiale som er utlånt (med visse begrensninger)
Bestilling av innlånte bøker/materiale som biblioteket ikke har (med visse begrensninger)

 

Dine plikter:

Gyldig legitimasjon ved opprettelse av lånekort
Ikke overlate lånekortet til andre, da dette er personlig.
Akseptere utlånsreglementet
Ta med lånekort ved hvert lån
Overhold innleveringsfristene
Betale gebyr når lånefristen ikke overholdes
Være ansvarlig for bøker/materiale lånt på eget lånekort
Erstatte bortkommet eller beskadiget materiale
Fremvise vesker og lignende på forespørsel ved utløst alarm
Meld fra om endringer av adresse, telefonnummer eller e-postadresse

 

Lånekort:

Alle kan få lånekort fra og med skolestart
Lånekortet gjelder alle media
Barn under 15 år må ha underskrift fra foresatt for å få eget kort
Barn under skolealder låner på foresattes eller søskens kort
Lånetid:
4 uker for bøker, fornying inntil 2 ganger hvis ingen andre venter
4 uker for lydbøker, fornying 1 gang
1 uke for hurtiglånsbøker, ingen fornying
1 uke for tidsskrift
8 uker for språkkurs
1 uke for film
2 uker for CD-er
2 uker for CD-ROM
Dersom lånetiden ikke overholdes må det betales purregebyr. Låner får ikke låne mer før gebyr er gjort opp.

 

Begrensninger:

Filmens aldersgrense følges ved utlån

 

Gratis:

Lånekort første gang
Lån av bøker og annet materiale
Reserveringer
Bruk av internett
Klassebesøk

 

Purringer voksne:

1. gang kr 55,-
2. gang kr 110,-

Etter 2. purring blir det sendt ut erstatningskrav. Kravet vurderes i
hvert enkelt tilfelle. I tillegg kommer gebyrer. Erstatningskrav som
ikke blir gjort opp sendes Arendal kommune for inkasso.

 

Nytt lånekort ved tap:

Voksne kr 35,-
Barn kr 20,-

Hopp rett ned til innholdet
Malcare WordPress Security