Ordensregler

Alle som besøker Arendal bibliotek skal oppleve at biblioteket er et godt og trygt sted å være.

Derfor må som oppholder seg på biblioteket overholde følgende ordensreglement:

  • Besøkende på biblioteket må opptre i samsvar med alminnelig god folkeskikk og norsk lov.

  • Tilgang til meråpent bibliotek krever at du undertegnet avtale med Arendal bibliotek om slik adgang (egne retningslinjer gjelder for meråpent).

  • Det er ikke tillatt å oppholde seg på biblioteket i ruspåvirket tilstand. Det er ikke tillatt å innta rusmidler på biblioteket, med unntak av arrangementer der det er gitt skjenkeløyve.

  • Førerhund/servicehund er tillatt på biblioteket. Andre dyr har ikke adgang.

  Følger ved brudd på ordensreglementet:

   • Brudd på ordensreglementet kan føre til midlertidig bortvisning fra biblioteket. Politiet eller vekter kan bli tilkalt for å foreta bortvisningen.

   • Lovbrudd kan føre til anmeldelse.

   • Brudd på avtale om tilgang til meråpent bibliotek medfører at tilgangen stenges.

   • Alvorlige eller gjentatte brudd på ordensreglementet kan føre til utestengning og/eller sperret lånekort for en lengre periode.
    Beslutning om utestengning fattes av biblioteksjefen. Beslutningen skal være skriftlig.
    I de tilfeller identiteten til personen(e) ikke er kjent kan beslutningen formidles direkte til vedkommende.

  Ordensreglementet er fastsatt med hjemmel i bibliotekloven § 4, tredje ledd.

  Arendal bibliotek 2019

  Hopp rett ned til innholdet
  Malcare WordPress Security