Leie av lokaler

På grunn av smittevernsituasjonen er det ikke mulig å være mer enn ca. 25 personer i auditoriet inntil videre. Se under for kontaktinformasjon og priser.

AUDITORIET har plass til 90 personer, og dere er hjertelig velkommen som gjest på våre foredrag, eller som leietakere!

Av utstyr tilbyr vi:
Video-projektor, mikrofoner og høyttaleranlegg.
Send e-post for opplysninger og forespørsler om leie. Alternativt kan henvendelser rettes til sekretariatet, telefon 37 01 39 13 (dagtid).

Priser auditoriet:
Lokale lag og foreninger: kr. 350,- pr time.
Utenbys, næringsliv og politiske partier: kr. 840,- pr time.
Bruk av høyttaleranlegg, mikrofoner og/eller projektor: kr. 750,-.

 

ARENDALSUKA

Booking gjøres fra 1. mars ved henvendelse
til e-post.

Biblioteket følger de til enhver tid gjeldende smittevernrådene. Per i dag betyr det f.eks.at auditoriet kan ha plass til ca. 25 publikummere.
Hvis man ønsker digital overføring av arrangementet er dette noe man må ordne med selv.  Under Arendalsuka er det egne priser for utleie.

Opplysninger og forespørsler vedrørende Arendalsuka kan rettes til følgende e-post.

Auditoriet
Malcare WordPress Security