Leie av lokaler

AUDITORIET har plass til 90 personer, og dere er hjertelig velkommen som gjest på våre foredrag, eller som leietakere!

Av utstyr tilbyr vi:
Video-projektor, mikrofoner, høyttaleranlegg, overhead, flip-over og flygel.

Opplysninger og forespørsler om leie kan rettes til sekretariatet, på telefon 37 01 39 13 (dagtid) eller på e-post.

Priser auditoriet:
Lokale lag og foreninger: kr 300,- pr time
Utenbys og næringsliv: kr 600,- pr time
Flippover og overhead inngår i leien
Bruk av høyttaleranlegg og/eller projektor: kr 500,-
Bruk av flygel: kr 600,-

Under Arendalsuka er det egne priser for utleie.

KURSROM DATA kan også leies av lag, foreninger og privat næringsliv.

Av utstyr tilbyr vi:
10 datamaskiner med projektor, smartboard og skriver.

Opplysninger og forespørsler om leie kan rettes til veiledningen på telefon 37 01 39 16 eller på e-post.

Priser kursrom: lokale lag og foreninger
Halvdagskurs: kr 900,-
Heldagskurs: kr 1600,-
Timepris: kr 400,-

Priser kursrom: næringsliv:
Halvdagskurs: kr 1500,-
Heldagskurs: kr 3000,-
Timepris: kr 600,-

Auditoriet
Datarommet