Lesesirkel

Norge leser nordisk

Hvert år utarbeider biblioteket i samarbeid med Nordisk informasjonskontor Norge et lesehefte, også velegnet til bruk i lesesirkler.

Det utgis mye god nordisk litteratur og biblioteket ønsker å fokusere på disse bøkene.

Vi oppfordrer folk til å danne egne grupper og diskutere denne litteraturen. Spør oss gjerne om anbefalinger.

Vi har også en åpen lesesirkel på biblioteket, ta kontakt om du er interessert.

Lesehefte 2022

Tidligere hefter:
2010: Familien i Norden
2011: Litteraturpriser i Norden
2012: Nordiske litteraturpriser
2013: Mennesker i Norden
2014: Et nordisk potpourri
2015: Et nordisk bokknippe
2016: Norge leser nordisk 2016
2017: Norge leser nordisk 2017
2018: Norge leser nordisk 2018
2019: Norge leser nordisk 2019
2020: Norge leser nordisk 2020
2021: Norge leser nordisk 2020-2021

 

Malcare WordPress Security