Lesesirkel

Norge leser nordisk

Hvert år utarbeider biblioteket i samarbeid med Nordisk informasjonskontor Norge et lesehefte, også velegnet til bruk i lesesirkler.

Det utgis mye god nordisk litteratur og biblioteket ønsker å fokusere på disse bøkene.

Vi oppfordrer folk til å danne egne grupper og diskutere denne litteraturen. Spør oss gjerne om anbefalinger.

Vi har også en åpen lesesirkel på biblioteket, ta kontakt om du er interessert.

Lesehefte 2020-2021

Malcare WordPress Security