Meråpent

Velkommen til Arendal biblioteks meråpne/selvbetjente tilbud! Denne ordningen gir deg tilgang til biblioteket
fra kl. 07 til kl. 22 – hver eneste dag, hele året!

Biblioteket er et offentlig rom og felles eiendom som skal være til glede og nytte for alle.

For å oppgradere lånekortet ditt til et adgangskort for meråpent/selvbetjent bibliotek må du:

 • ha fylt 16 år eller fra skolestart for videregående skole
 • kontakte biblioteket for å underskrive kontrakt og få tilgang via biblioteksystemet
 • oppdatere din kontaktinformasjon

Vi har som regel mulighet for å ordne dette mellom kl. 10-14.30 mandag til fredag, men det kan også avtales et tidspunkt på forhånd. Ved oppmøte må man ha med lånekort og legitimasjon.

Ved bruk av ordningen må du:

 • alltid ha med bibliotekkortet ditt (husk pinkode)
 • overholde det til en hver tid gjeldende lånereglement
 • ikke være til sjenanse for andre

Du er ansvarlig for adgangskortet ditt og hvordan det blir brukt. Kontrakten er personlig, og brudd på denne kan resultere i inndragelse av rett til bruk av meråpent/selvbetjent bibliotek.

Bruk av ordningen blir automatisk loggført.
Biblioteklokalet er videoovervåket av hensyn til din sikkerhet og som beskyttelse for bibliotekets inventar og utstyr. På det meråpne/selvbetjente biblioteket oppfordres du til å bidra til å holde ro og orden.
Hærverk vil bli politianmeldt. Opphold på meråpent/selvbetjent bibliotek skjer på eget ansvar.

På det meråpne/selvbetjente biblioteket kan du:

 • bruke og låne fra bibliotekets samlinger
 • låne på utlånsautomat
 • levere dine lån på innleveringsautomat
 • bruke lesesal og grupperom
 • få tilgang til trådløst nett
 • få tilgang til noen av bibliotekets publikumsmaskiner
 • kjøpe en god kopp kaffe
 • lese aviser & tidsskrifter
 • nyte stillheten og en god bok i hyggelige omgivelser

Du kan ikke:

 • ta utskrifter, scanne, kopiere eller sende fax
 • låne bøker dersom du har utestående purregebyr

Kontaktperson: Bjorn.Risjord@arendal.kommune.no

Tlf. 37013032 – 37013910