Meråpent

Velkommen til Arendal biblioteks meråpne/selvbetjente tilbud!

Biblioteket er et offentlig rom og felles eiendom som skal være til glede og nytte for alle. Denne ordningen gir deg tilgang til biblioteket fra kl. 07 til kl. 22 – hver eneste dag, hele året!

For å oppgradere lånekortet ditt til et adgangskort for meråpent/selvbetjent bibliotek må du:

 • ha med legitimasjon og lånekort
 • ha fylt 16 år eller fra skolestart for videregående skole
 • kontakte biblioteket for å underskrive kontrakt og få tilgang via biblioteksystemet
 • oppdatere din kontaktinformasjon

Det vil stort sett være mulig å inngå avtale i åpningstiden inntil 30 minutter før stengetid mandag til fredag, men det kan også avtales et tidspunkt på forhånd. 

Ved bruk av ordningen må du:

 • alltid ha med bibliotekkortet ditt (husk pinkode)
 • overholde det til en hver tid gjeldende lånereglement
 • ikke være til sjenanse for andre

Du er ansvarlig for adgangskortet ditt og hvordan det blir brukt. Kontrakten er personlig, og brudd på denne kan resultere i inndragelse av rett til bruk av meråpent/selvbetjent bibliotek.

 

Sanksjoner:

 • Du er ansvarlig for adgangskortet ditt og hvordan det blir brukt. Kontrakten er personlig, og brudd på denne kan resultere i sanksjoner som for eksempel inndragelse av rett til bruk av meråpent/selvbetjent bibliotek.

Bruk av ordningen blir automatisk loggført. Biblioteklokalet er videoovervåket av hensyn til din sikkerhet og som beskyttelse for bibliotekets inventar og utstyr. Det tas stikkprøver av at kontrakt og regler overholdes. På det meråpne/selvbetjente biblioteket oppfordres du til å bidra til å holde ro og orden.
Hærverk vil bli politianmeldt. Opphold på meråpent/selvbetjent bibliotek skjer på eget ansvar.

 

På det meråpne/selvbetjente biblioteket kan du:

 • bruke og låne fra bibliotekets samlinger
 • låne på utlånsautomat
 • levere dine lån på innleveringsautomat
 • bruke lesesal og grupperom
 • få tilgang til trådløst nett
 • få tilgang til noen av bibliotekets publikumsmaskiner
 • kjøpe en god kopp kaffe
 • lese aviser og tidsskrifter
 • nyte stillheten og en god bok i hyggelige omgivelser

Du kan ikke:

 • ta utskrifter, scanne eller kopiere
 • låne bøker dersom du har utestående purregebyr

Kontaktinfo: arendal@arendal.bib.no

Hopp rett ned til innholdet
Malcare WordPress Security