Klassebesøk barnetrinnet 2. og 5. klasse

Arendal bibliotek inviterer alle 2. og 5.klassene i kommunen til besøk på biblioteket. Skolene får invitasjon hver høst og vår.

I utgangspunktet varer klassebesøket fra kl. 9.00 til 10.00. Det blir en omvisning i biblioteket, bokprat om 4-5 bøker og informasjon om bibliotekets tilbud. Programmet varer ca 40 minutter og ca 20 minutter er avsatt til å se seg om og låne bøker.

Det er mulig å avtale andre opplegg og andre tidspunkt på dagen for besøket. Klassen kan også være lenger enn en time hvis den ønsker det.

Det vil alltid være en del elever som ikke har lånekort eller har mistet kortet. Vi ønsker derfor å dele ut lånekort under besøket. I invitasjonen følger det med et skjema som barn under 13 år må levere for å få lånekort. Det er viktig at en av de foresatte skriver under. På skolebesøk koster det selvsagt ingenting å få nytt kort om en har mistet det gamle.

Vi anbefaler at alle elevene leverer inn lappen og får nytt kort. (Unntaket er de som er helt sikre på at de har lånekort og vet hvor det er).

Innmeldingslappene for lånekort må være i biblioteket senest 3 arbeidsdager før besøket.

Vennligst kontakt biblioteket og avtal tid for dag og tidspunkt. Vi må ha følgende opplysninger:

• Ønsket dato og bekreftelse på at det er greit å komme kl. 9.00, evt. forslag på annet tidspunkt
• Kontaktperson for besøket, med telefon og e-post
• Antall elever
• Om dere ønsker noe annet enn det vanlige opplegget vårt.

Velkommen på bibliotekbesøk!

Bestill i god tid!

Kontaktperson: kirsti.husby@arendal.kommune.no
Telefon: 37 01 39 19 – 37 01 39 32

Hopp rett ned til innholdet
Malcare WordPress Security